За нас


Нашата мисия  е да предоставим на своите читатели разнообразна, свежа и полезна информация, разделена в няколко категории:
Тематика на електронната медия Клуб Орфей е  насочена към изкуство, древни науки избрани от цял свят, туризъм, здраве, стил на живот.
В  електронната медия   www.cluborfei.com  ще  получите  информация за философия на хармоничният живот, за това, как се постига състояние на уелнес, как да обичаме себе си и  да направляваме енергиите на живота си.
Екипът на медията е сформиран предимно от млади хора, изпълнени с ентусиазъм.

Пълноценният живот  е право и задължение  на всеки от нас!
За него няма никакво друго предварително условие, освен вашия личен избор!


От Екипа!


Членове на редакционния съвет 
                  
Зам.гл.редактор: Манали Куко


 Райна Бонева 
Веселин Пеев 

Весела Илиева
Цветелина Паскалева