Проектите са свързани с природосъобразния начин на живот и носят послание за това как да се чувстваме по-щастливи и близо до изкуството.
 
От дружеството предвиждат БАЛКАНСКИЯТ ФЕСТИВАЛ WELLFISH да се провежда ежегодно през месец май с широка партньорска мрежа от участници. През септември всяка година се планират тематични издания на WELLFEST с различен годишен акцент – WellSport, WellFruit, WellTravel и др. Има заявена подкрепа на партньори от Македония и Сърбия и предварителни разговори с Турция и Гърция във връзка с устойчивост на събитието и бъдещето му разрастване. През май за първи път майстори - готвачи от всички гостуващи страни ще демонстрират приготвянето на морска храна от техния регион край река Марица, зад Водната палата в Пловдив, млади художници ще рисуват на тема за реката и природата.
 
Темата на втория проект е ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА КИРИЛИЦАТА В РИМСКИ МОЗАЙКИ. Резиденция „Тракийски стан” в партньорство с две организации от Познан, Полша и културните обекти в Старинен Пловдив „Бялата къща” и „ Къщата за дестилация” ще приютят 12 участника от Полша през септември 2019 г. Те ще бъдат разделени на 3 групи във всеки един от обектите, където под ръководството на преподавател в художествената академия на Пловдив ще апликират буквите от кирилицата върху предварително подготвени макети. През първия ден от своето пребиваване те ще посетят пътя на римските мозайки в Пловдив, вторият ден ще работят върху проекта, а третият ще направят обща изложба в „Тракийски стан”. Туристическият пакет ще бъде реализиран чрез „Филипополис тур”.

И двата проекта са непознати и нови за града, представят актуални теми от културния живот на Пловдив и Европа, имат отношение към изкуството и носят общи европейски послания, като са подкрепени от европейски партньори.
 
 

 

Публикация от 15 май 2018
Автор Манали Куко