През 1964 година в покрайнините на град Габрово, но не на шега, е създаден Архитектурно – етнографският комплекс (АЕК) „Етър”. Той е единствен по рода си музей на открито в България, който представя архитектурата и бита на Габрово и района през Възраждането (втората половина на XVIII-XIX век). През 1971 година е обявен за архитектурно – етнографски паметник на културата с национално значение.
Идеята за създаването на този музей на занаятите е на Лазар Донков.  „В досегашните музейни експозиции не можеше да се постави зрителя в непосредствен контакт с отминалата действителност. Всичко това беше причината да се роди у мен мисълта за създаване на действащ музей на открито.... за да може миналото да стане видимо, лесно за възприемане и разбиране, да може да се съхрани това огромно национално богатство". – казва той.
Музеят е изграден чрез реставрация на някои обекти, които са заварени на терена. Някои от сградите са пресъздадени по предварително направени заснемания, други пък са пренесени, т.е. са оригинални.
В комплекса има общо 50 обекта. Разхождайки се по занаятчийската чаршия, всеки посетител може да наблюдава работата на затаятчиите в реално време. Хлопкарство, грънчарство, кожухарство и бояджийство са само част от представените занаяти. Десет от техническите съоръжения в АЕК „Етър” се задвижват от вода. Това са воденицата, две валявици, струга на гаватанки, гайтанджийската одая, воденицата-долапкиня, струга на бъклици, бичкийницата, точилото и тепавицата.
Всяка година на Лазаровден, Гергьовден, Еньовден и Илинден в Етъра се правят възстановки на традиционните обичаи. През първите петък, събота и неделя на месец септември пък се провежда Международният панаир на народните занаяти. През май се организира пленер за детска рисунка. Всяка събота и неделя през летния сезон се правят демонстрации на различни стари домашни занаяти. Всяка година в Етъра се организират детски конкурси за изработване на мартеници, плашила и сурвачки.
При предварително запитване от комплекса организират и курсове за обучение в традиционни занаяти.
 
Работно време:
Летен сезон (1 май - 30 септември) 
от понеделник до неделя - 9.00 - 18.00 ч.
Зимен сезон (1 октомври - 30 април) 
от понеделник до неделя - 9.00 - 16.30 ч.
Входни такси:
Възрастни: 4.00 лв.
Учащи и пенсионери: 2.00 лв.
Семеен билет с деца до 18 години: 8.00 лв.
Безплатно посещение за деца до 7-годишна възраст, деца от социални домове, хора с увреждания.
Беседа на български език - 6.00 лв.; 
беседа на чужд език -12.00 лв.
Паркинг
Дневен платен паркинг - южен вход до 1 час:
За лек автомобил - 1.00 лв.
За автобус - 3.00 лв.
Дневен платен паркинг - южен вход до 2 часа:
За лек автомобил - 2.00 лв.
За автобус - 4.00 лв.
След втория час се заплаща такса за паркиране по 1 лв. за всеки следващ час.
 

Публикация от 20 януари 2015