Виделина Гандева е дългогодишен  експерт в сферата на културният туризъм в град Пловдив, с повече  от десетгодишен стаж. 
Тя   е   допринесла за високи постижения в туристическия бранш на местно, национално и международно ниво.

 Като нов служител в   ,, Орфей Клуб Уелнес АД ‘‘ - дружество с дългогодишна история, развиващо се в сферата на пътешествията  и уелнеса, заедно с г-жа Гандева проведохме интервю за електроното списание „Клуб Орфей”.

Г- жо Гандева , след   дългогодишен стаж като директор на общинско предприятие по Туризъм - Пловдив, което през 2018 година се влива в ОИ ,, Старинен Пловдив‘‘ и въз основа нa опита , който сте натрупали  през годините, какви са очакванията Ви като Директор „Туризъм” в ,,Орфей Клуб Уелнес ‘‘ АД ?


 Започвам изключително мотивирана от това, че на първо място съм  добре запозната с дейността на дружеството. С интерес от години следя неговата работа и приветствам успехите му. Негов основен приоритет са пътешествията и природосъобразния начин на живот. Привлече ме особено възможността да мога да работя със специалистите от „Филипополис Тур” – туроператор към дружеството, онлайн списанието  за природосъобразен и здравословен живот „Клуб Орфей” , както и цялостната дейност на дружеството, която е ориентирана към турстическия бранш. Това са млади, амбициозни хора, които са натрупали опит, същевременно чувствам, че мога да допринеса за тяхното обогатяване като професионалисти в сферата на туризма. „Филипополис Тур” и дружеството като цяло са в процес на рестарт, което ме амбицира за стартиране на ново начало и в личен план. Натрупаните ми контакти и опит през годините ще ми помогнат, за да мога да осъществя основните идеи, които са заложени в амбициозно и иновативно структурираните бизнес планове и  концепции на дружеството.

Орфей Клуб Уелнес има намерение да развие една устоичива иновация, онлайн платформа , като надгради съществуващите до момента. Вие сте част от този проект, какво може да ми разкажете?

Като  служител в  общинска структура не съм имала възможност да работя по това направление до желаната степен. Считам, че работата ми по посочените платформи за онлайн организиране на пътешествия ще обогати   моите знания и опит и едновременно, ще мога да допринеса с идеи и осъществени контакти в бранша, така че да реализираме заедно с чудесните експерти от ОКУ тези иновативни платформи за реклама и формиране на туристически пътувания. Блокчейн технологиите са бъдещето в това направление, Корпорация за Технологии и Иновации има опит и невероятни експерти в тази област и съм щастлива, че попадам на това място.


Пловдив е утвърдена дестинация в целия свят със своето историческо  наследство и неслучайно е избран да бъде Европейска столица на културата през 2019 гoдина. Какви са очакванията  Ви за предстоящата 2019 година ?

В Пловдив работят структури на общинско и частно ниво в сферата на  туризма и културата, които са много добре подготвени. През 2019 година програмата, която е създадена от фондация „Пловдив 2019” , с помощта на структурите по туризъм към общината, с бранда „Пловдив Заедно”, има всички шансове да се реализира успешно през 2019 година и годините след нея.Както казахте Вие градът ни е с историческо наследство  и натрупани пластове от най – малко седем епохи. Пловдив е най – стария жив град в Европа,  което е една от нашите пътеводни светлини, един от нашите подбрандове. Всичко това са фактори, за да можем да имаме големи очаквания от  2019 година. Тя ще бъде една богата на събития година. Предходните години са се провеждали примерно 100- тина международни фестивала и други събития, те сега  ще се увеличат още повече, очаква се туристопотокът да нарастне от милион посетители годишно на два – три милиона, което са цифри, даващи ни основания да смятаме, че Пловдив се превръща наистина в един  притегателен център. „Пловдив 2019” като бранд вече носи успехи за покачване на туристопотока към Пловдив, който се увеличава годишно с около 10% . Маркетинговите изследвания, които сме извършили в ОП „Туризъм” през годините показват едно покачване  и непрекъснато увеличаване на желанието на туристите да пътуват към град Пловдив и туроператорите да организират туристически пътувания към Пловдив и региона, привлечени именно от определянето на града за културна столица на Европа. Така, че аз очаквам 2019 година, а и не само - годината преди нея 2018 година и следващите 5 години, да бъдат едно Възраждане за града като туристическа дестинация за културен, бизнес и конферентен, кулинарен, уикендов, шопинг и спортен туризъм. Това,  което се направи, ще има своята устоичивост и всички културни оператори и други организации, които кандидатстват по проектите на Пловдив 2019 година и които са заели трайно участие в културния живот на Пловдив, ще продължават да реализират своите проекти. Това е смисълът Пловдив наистина да намери трайно място в Европейски и световен мащаб с едни значителни темпове, така че да се затвърди като конкурент на многото европейски дестинации - Солун, Охрид, Истанбул, Краков .


Как според Вас тази туристическа обстановка ще се отрази на Орфей Клуб Уелнес  ?


 „Филипополис Тур” ще се активира с нови туристически пакети с фокус in coming туризъм. Моите препоръки към колегите тук са в тази насока. Този богат културен живот , този силен събитиен календар, обновяването на туристическата инфраструктура в града като цяло, при едно подходящо пакетиране може да доведе до големи успехи на „Филипополис Тур”. Много големи възможности се очертават по отношение  на различни журналистически публикации в онлайн медията „Клуб Орфей” , които да са свързани също с пътешествията и уелнеса. Смятаме също така една от нашите насоки да бъде работата ни с колеги от близките балкански държави, с които имаме много допирни точки и има релевантни отворени покани по различни програми, по които можем да участваме заедно така, че да разработим и трансгранични турове, което не е за подценяване. Това е идея, която мислим да се осъществи в бъдеще. Така, както до момента вървят добре нещата на софтуерно ниво с интерактивните електронни платформи за пътувания,  вървим по посока предвръщане на ОКУ в стабилна и конкурентна фирма за пътешествия и уелнес. За момента няма да споменавам техни имена, защото пазим своето ноу – хау и платформата не е стартирала. Само мога да кажа, че тя ще обедени всичките усилия на колегите в Орфей Клуб Уелнес, колегите от другите фирми на КТИ, така че да се възползваме от платформата, за да можем да дадем една наистина мащабна възможност за включване на неограничен брой участници в туристическия живот в нея и то по свой иновативен начин. Очакванията са ни за многобройни потребители от определени маркетингови пазари, които да се разширяват постепенно,  да извършват своите резервации и пътувания чрез платформите.Друго много важно направление, по което предлагам да работим е позициониране на тематично събитие в сферата на уелнеса, което да остане устойчиво в живота на града за в бъдеще.

Клуб Орфей приветства Виделина Гандева с „Добре дошли!” и й пожелава  лични и екипни успехи!

Интервюиращ :  Лилия Димчевска


 

Публикация от 16 март 2018
Автор Лилия Димчевска