Христо Смоленов - роден в Пловдив през 1954 година. Завършил английската гимназия в София и Московския държавен университет “Ломоносов” през 1980 година. Работил в Института по философия, а по-късно и в Института по математика на Българската академия на науките. Защитил дисертация през 1982 година.
Стипендиант на фондация “Александър фон Хумболт” през 1990-1991 година. Гост-професор в Университета на Монреал и в Католическия университет на Америка. Автор на пет книги. Учен и журналист.

"Кодове в Космоса" - разберете как светлината оформя света.
Една нова, мащабна хипотеза, започната от Христо Смоленов.

 

Публикация от 12 август 2016