Преди повече от век, когато Алеко Кoнстантинов посещава ждрелото на река Ерма, той е възхитен и възкликва „Какво, Швейцария ли?”.

[/userfiles/files/homepage_8b4e16a772a9fb3867591711d517c12dd77d8c37%281%29.jpg]

Ждрелото на река Ерма се намира на 3 км от град Трън. Образувало се е от хилядолетното ерозинно действие на реката. Тя е прорязала дълбока теснина във варовика. Ждрелото е дълго около 100 метра, а най-тясната му част в ширината е около 5 метра. Височината на скалите от двете страни на реката е около 150-200 метра. Трънското ждрело, както още е известно то, е една от най-атрактивните природни забележителности в тази част на страната.

[/userfiles/files/Gdrelo%20Erma%201.JPG]

Има екопътека, която е с дължина 13 км и започва от южния край на каньона. Маршрутът преминава през дървени мостове над река Ерма и продължава през врязан в скалата тунел. След като се излезе от другия край на скалата, има 35 метров дървен мост, по който се преминава, за да се продължи прехода по западната част на ждрелото.

[/userfiles/files/088_005_Jdreloto_na_Erma.jpg_2552.jpg]

По целия маршрут има спиращи дъха гледки. Всеки, който посети екопътеката през месец май, ще може да се полюбува на цъфналия люляк, който омайва със своята красота и аромат. Тези, които са намерили време да посетят трънското ждрело и са решили да се разходят по екопътеката през месец юни, ще могат да видят рейхенбаховата перуника. Тя е изключително рядък вид и се среща само на Балканския полуостров. Посетителите през месеците септември и октомври пък ще станат свидетели на красотата на цъфналата смрадлика.

[/userfiles/files/SS852113%284%29.jpg]Люляк

[/userfiles/files/55103046.jpg]Смрадлика

Фауната в този район е изключително богата. Посетителите може да срещнат по пътя си бял щъркел, осояд, ливаден блатар, видра, малък подковонос, голям подковонос, дори и европейски вълк. Много често в този район се среща и рис. Големият гребест тритон и жълтокоремната бумка също са част от земноводните, които обитават района.

[/userfiles/files/T_vulgaris_001.jpg]Голям гребест тритон

След изключително дългата и изморителна, но пълна с красота разходка, всеки посетител може да седне и да си отдъхне на скоро направените беседки и маси с пейки. Единственият недостатък е липсата на питейна вода. В началото на ждрелото има чешма, от където може да се налее вода преди дългия преход.

Публикация от 18 март 2015