Днес честваме 3 март Освобождаването на България.

След Руско – турската  Освободителна война ( 1877 – 1878 година) и подписването на Санстефанския мирен договор българите имат дълъг път докато стигнат отново до своята национална идентичност.Първите стъпки на етническо пробуждане започват от Паисий Хилендарски, минават  през извоюването на независима българска църква и достигат до организираната борба за независима държава.

  [/userfiles/files/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%283%29.jpg]

снимка: pia - news.com


Общият културен подем в българското възрожденско общество оставя видими белези и в развитието на обичайните художествени занаяти, на живописта, музиката, архитектурата. Обособилите се още в довъзрожденската епоха дърворезбарски и зографски школи преживяват през 18 – 19 век истински разцвет. Доказателство за това са съхраненото и до днес възрожденско наследство като Стария Пловдив, където къщите на много заможни възрожденци, са запазени като културни паметници. Една от перлите в този национален резерват е
Резиденция ,, Тракийски Стан ‘‘ , където посетителите имат възможността да изпитат благоприятното развитие на новите културни наклонности в живота на възрожденците и оказват решаващо въздействие за изграждането на новобългарска култура.

[/userfiles/files/TRAKIJSKI%20STAN.png]

Резиденция ''Тракийски Стан''


Поклон пред загиналите за свободата на България !
 

Публикация от 03 март 2018
Автор Манали Куко