Медикализация на „модерния“ живот в офиса.
 
Материалът е в подкрепа  на създаването  на два уелнес офиса в Тех Парк Оптела, КТИ и „Бяла книга“ на ИСО. „Уелнес е преживяването, което се отразява добре на твоето тяло и дух“.

През   21   век   вече   е   възможно   хармонизирането   на   отделните   уелнес направления. Продуктът „Уелнес за всички” е изключително комплексен, образно казано, той е нещо като мозайка, за нареждането на която са необходими многобройни камъчета - едни от тях се „произвеждат” от „Орфей Клуб Уелнес”, други  се  набавят  от  световната  бизнес  мрежа  и  клубните  посетители.  Той  е комплекс от ясно изразените измерения:
 
Социално   -   стимулира   общуването   с   околната   среда   и   общността.   Чрез философията на уелнеса ще осъзнаеш своята значимост 8 обществото и въздействието ти върху всички измерения  на обкръжението. Ще вземеш активно участие в подобряването на собствения си свят, като стимулираш по-здравословен начин на живот и създадеш по- добра комуникация с хората.
 
Професионално - отнася се до личната удовлетвореност и обогатяване на живота на човека чрез работа.  Като избереш  едно  такова задълбочено  отношение към професията си (както прави философията на уелнеса), ще обогатиш работата чрез собствените уникални способности, умения и талант, което едновременно  придава смисъл и се отплаща за усилията. Ти ще пренесеш ценностите си върху дейностите, които  извършваш,  и  това  ще  ти носи  вътрешна  удовлетвореност.  Изборът  на професия, удовлетворението от работата, амбициите за кариера и личната изяВа са Важни компоненти на професионалното измерение.
 
Духовно - свързано е с търсенето на смисъл и цел на човешкото съществуване. То развива   усет  и   преценка   за   дълбочината   и   всеобхватността  на   живота   и природните  сили, които съществуват във вселената.  Ще разбереш,  че постигаш душевно равновесие, когато действията ти станат по-близки до твоите убеждения и ценности и започнеш да изграждаш нов светоглед.
 
Физическо  -  отнася  се  най-общо  до  здравословния  начин  на  живот,- намира изражение  в  стимулиране  на  подходяща  физическа  активност и  добиване  на знания за съответно хранене и диети, не толерира употребата на тютюн и алкохол. Оптималното здравословно  състояние се постига от комбинацията на подходящи упражнения, дишане и хранителни навици. Ползата от това, да изглеждаш и да се  чувстваш физически добре,  се усеща в повишеното самочувствие, самоконтрол и чувство за цел и посока.
 
Интелектуално – визира една творческа, стимулираща умствена активност, при която човек развива своите знания и умения, като същевременно разкрива потенциала  си  да  споделя  и  дава  на  другите.  Интелектуалното измерение  на „уелнес” развива  уменията за решаване  на конфликти, творческата активност и образоването  цял живот. Като  развиваш  своето интелектуално любопитство, ти активно се  стремиш да  разгръщаш  и  провокираш  своето  мислене  с творчески усилия.
 
Емоционално – включва осъзнаването и приемането на чувствата - собствените и на другите. Следвайки  ринципите на емоционалното измерение  на уелнес, човек се стреми да постигне степен на удовлетвореност. Тя включва способността човек да контролира чувствата и поведението  си, да изгради  реалистична преценка за собствените си възможности и да се справя ефективно със стреса. Като  правляваш своя  живот  по  начин,  който  да  те  стимулира  допълнително,  и  като  поемаш отговорност за действията си, ще видиш живота си като вълнуващо приключение. Шестте  измерения    на   нашето   съществуване   гарантират   нашата   мечта   за благополучие и добър  живот. Продуктът „Уелнес  за  всеки” решава  енигмата  на нашето съвремие. Повярвайте и се доверете  на „Орфей Клуб Уелнес”,   където ще се сбъднат мечтите ви.
 
През последните няколко десетилетия се забелязват тенденции, които определят, така наречения „модерен живот“, както в човешките жилища, работните офиси и в огромния мащаб на пътешествията и почивките на съвременните поколения.
На първо място е невероятно големият спад в хранителната стойност на плодовете и зеленчуците. От началото на 20-ти век те имат все по-малко хранителни стойности, според проучвания на Американския колеж по хранене за последните 5 десетилетия. Като например  съдържанието на витамини с под 20%. Може да се каже,  че  някои  характеристики на  храните  –  вид,  големина,  устойчивост към вредители,  които са  се  подобрили  за  сметка  на  намаляване  на  хранителните стойности с 20-25%.
Минералният състав също се променя и ако искаме лесно да се изразим математически – ако искаме  да  набавим  необходимите  количества витамини и минерали,  то сегашният „модерен  човек”   трябва да яде  от 4 до 8 пъти повече плодове и зеленчуци, отколкото хората отпреди 50 години.
Тази важна тенденция в спада на хранителната стойност оказва огромно влияние на други важни тендеции. Например върху здравете на поколенията и появата на заболявания, които влошават психоклимата в човешкото общество. Човешкият дух е силно повлиян от депресии, огромен стрес, както на работното място, така и в човешкото общуване, които обхващат под 50% от хората по света.
Отговор на тези тенденции се опитва да даде и развитието на уелнес индустрията.  

УЕЛНЕС В ОФИСА - МЕДИКАЛИЗАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ СЛУЖИТЕЛ
 
Уелнес  индустрията включва всичко -  от  профилактични лекарства  до  фитнес добавки и витамини. От умни дрехи с технологии за проследяване до биологично чисто хранене, суперхрани и изобилие  от алтернативни терапии и диети, които използваме,   за  да  се  въоръжим  срещу  съвременния  живот  и  потенциалните болести, които той носи. Очаква се в близкото бъдеще появата на онлайн програми за   редактиране   на   гени   по   поръчка,   които   ще   “заличават“   наследствени заболявания и ще добавят желани атрибути, като тънка талия или висока интелигентност.

Уелнес индустрията се  основава  на  превенция  на  болестите,  не  на  лечение,  а превенцията се провежда най-често чрез употребата на медикаменти - лекарства и хранителни   добавки.   Най-важното  е   да   се   осъзнае   уелнес   идеологията   - правилното управление на отделните елементи в ежедневието,  за да се постигне състояние на физически и душевен баланс. Но слабата страна на уелнеса е, че тези, които искат да се грижат за здравето си, се грижат, а онези, които задължително трябва да  го правят, се отказват. Уелнесът не работи като здравна  стратегия за всички, защото се проповядва само на убедените.

През  май  2014  г.  Gallup  публикува проучване  на  Rand  Corporation  за  уелнес програми, предлагани в САЩ на работното място.Повече от осемдесет и пет процента от американските  програми, в които работят повече  от хиляда души, предлагат уелнес програми под някаква форма,  но само  60 % от персонала  са наясно, че програмата съществува. Но от тях само около 20 % се възползват от нея. Много  е  малък  броят  на  служителите, които правят препоръчаните  физически упражнения и то по собствена инициатива.
Неприятната истина за компаниите, които провеждат здравна програма за своите служители е, че повечето от тях са имунизирани срещу призиви за повече физическа активност, дори когато им се поднася на тепсия.
Надеждата, че уелнесът ще има “заразен ефект“ сред служителите, които не правят
лицеви опори и коремни преси по пътя си към здравето, не се оправдава.Повечето служители се противопоставят на уелнеса и смятат, че е принудителен.

Възниква  пропаст,  между  тези,  които  са  във  форма,  и  онези,  които  не  са.
Двадесетте  процента,  които  практикуват уелнес,  се  отдръпват  от  останалите осемдесет процента понякога по екстремен начин. Във Великобритания и Америка набира  скорост движението  “измери  себе  си“, или “лайф-логинг“. Това са хора, които записват и количествено измерват всяка дейност и постижение в живота си. Тук не става въпрос просто за уелнес, а за максимална “оптимизация на себе си“.  
 
Те щателно преброяват  всяка калория, която консумират и изгарят. Регистрират количеството кофеин в тялото си, нивото на токсини в храната, нивата на стрес, колко работят, колко спят, качеството на въздуха, който дишат, дори и химическите съставки на урината.Целта на количествения индивид е да създаде  от тялото си машина - “оптималният Аз“, функциониращ с максимална  ефективност по всяко време.
Наред с лайф-логинго се нарежда движението, свързано с ноотропиците или умствените подобрители - хора, които вземат лекарства, за да подобрят когнитивните си способности и производителност. Те приемат медикаменти за да се концентрират и да бъдат максимално ефективни. Знае се,че студентите отдавна използват амфетамини, за да учат денонощно, но ноотропиците усъвършенстват това въздействие, като активират с подходящи медикаменти  отделни области на мозъка към различни задачи: подобряване на работната памет, на умствената производителност  и  концентрация,  увеличаване  на  физическата издръжливост, премахване на нуждата от сън и т.н.
Ноотропиците се  самоопределят  като  хора  с  върхови  постижения  в  работата. Представете си как на долния етаж на един небостъргач, млад мъж прави бърза 3- минутна тренировка в най-съвременна фитнес зала, а после се втурва към покрива, където има множество екрани и започва да пише яростно на клавиатурата, докато стои на плоска платформа. Скоростта на писане е невероятна - не могат да му се видят пръстите. Точността му също е необикновена.Той пише около осем пъти по- бързо от нормалните хора. Това е да гледаш човешко същество на бързи обороти. Младият мъж прилага ноотропици и по-специално два от тях: ноопент, стимулант за паметта, разработен през 60-те години в Русия и фенилпирацетам, използван от космонавтите за стимулиране на издръжливостта. Младият мъж признава, че всяка сутрин приема по 10-20 добавки, като ги гълта с вода. Той ги е подредил в стъклени бурканчета и е щастлив, като наблюдава прекрасните им цветове.

Ноотропиците са  резултат  от  идеите  на  румънския  учен  Корнелиу  Джурджа. Младият човек, подобно  на  Джурджа, не  вижда  причина да  не  живее  до  150 години и употребява активно ноотропици, за да постигне целта си.
И така уелнес индустрията се включи в процеса на медикализацията на модерния
живот на съвременния служител в офиса. Ноотропиците или когнитивните подобрители се приемат възторжено от работещите в Силициевата долина. Понастоящем оптимизираният индивид представлява важен инструмент за създаване  на техночовека. Новите технологии  са екстремната  версия  на онова, което всички правим сега. Използваме технологии като фитнес гривни и тракери на активността, невероятно голямото разнообразие  от медикаменти на пазара, за да проследяваме и подобряваме ефективността на тялото си.

Във  всички  уелнес  програми  на  големите  корпорации  съществено  място  е отделено  на приема на медикаменти  - лекарства и хранителни добавки, с които може  да  се  постигне  един  по-добър  живот,  в  който  е  налице  хармоничното съществуване на дух и тяло. Употребата на лекарства е отговорно и трябва да се извършва под лекарски контрол.Бизнесът на фармацевтичната промишленост просперира благодарение на увеличаващата  се  сива  зона.  Това  е  мястото  между  слънчевите  хълмове  на здравите и дълбоката долина на болните. Разширяването на сивата зона се дължи на факта, че лекарствената индустрия максимизира потенциала на заболяванията и на практика днес имаме повече болести, отколкото преди петдесет години. Понастоящем на  всички мъгляви  тревоги  и неврози  на  съвременния  живот се поставят етикети на медицински  синдроми.  Болест може  да  причини работата, приятелите, децата,  храненето, пазаруването, домашните любимци, затворените пространства, слънчевата светлина, тъмнината, всяка възможна  фобия от тревни площи, та дори и клоуни по детски партита. Тези заболявания може да се проявят като изпотяване,  сърцебиене,  панически страх, замайване,  гадене,  главоболие, дори спазми на краката. Всичко това може да бъде предифинирано като “болест“. Видно е, че съвременният живот ни разболява, а лекарствената индустрия може да ни предпише лекарство, за да ни излекува.Исторически погледнато съвременните общества приемат най-много медикаменти и при сегашните тенденции е напълно възможно  до  2050 г.  всеки възрастен  да  приема  рецептурни лекарства.  Да не вземаш лекарства ще изглежда безотговорно. И така неусетно се осъществи медикализацията на съвременния живот.

Няма уелнес програма, която да изключва употребата на хранителни добавки. Тези фармацевтични продукти съдържат концентрирани
хранителни вещества - витамини, минерали, аминокиселини, полиненаситени мастни киселини, млечнокисели   бактерии,   ензими,    пчелни   продукти,   растителни   екстракти, изсушени билки на прах и др., предназначени да обогатяват храната. За разлика от добавките в храните, хранителните добавки могат да се приемат от консуматорите самостоятелно, тъй като обикновено под различни форми са извън хранителните продукти.

Много  хора  не  вярват  в  приема  на  хранителни  добавки,  а  лекарите  дори  го отричат, наричайки  го  “загуба  на  пари  и  време“. Всъщност,  когато  се  приема правилно всяка хранителна добавка  може  да  направи много за вашето здраве, например един обикновен мултивитамин.
При днешния начин на хранене хората постоянно изпитват недостиг на някакви хранителни вещества. Това е резултат от консумацията на некачествени и изкуствено създадени  хранителни продукти, които са поставени в лъскави и атрактивни опаковки, но са пълни със сол, захар и консерванти, а са бедни  на хранителни вещества. За съжаление, дори и “истинските” храни много често не са с онова качество, което се очаква, защото съвременният начин на производство на храните автоматично сваля тяхното качество.
Тук  можем  да  споменем  яйцата,  които могат  да  бъдат  драстично  различни  в зависимост дали са яйца на свободно отгледани кокошки или резултат от масово производство. Това прави приемът на витамини, минерали и аминокиселини под формата на хранителни добавки  много  важни и ценни за доброто  физическо и емоционално  състояние на човека. В края на краищата, човешкото тяло винаги е имало,  има и ще има едни  и същи нужди от хранителни вещества, дори  и ако калорийните потребности са различни според начина на живот, пол и възраст. Казвайки всичко това, може да се направи грешен извод, че хранителните добавки заместват храната, но това не е така. Всъщност целта на хранителните добавки е просто  да  запълнят  празнините,  които  оставят  след  себе  си  непълноценните хранителни продукти, които консумираме. Всеки човек е длъжен  да осигури на собственото си тяло необходимите му храни под формата на плодове, зеленчуци, риба, месо, зърнени и млечни продукти, а хранителните добавки имат за цел да ни набавят онова, което ние самите не можем чрез храната.Все още битува погрешното мнение, че винаги е добре да приемем повече хранителни добавки,  отколкото да  изпаднем  в  ситуация, в  която нещо  не  ни достига. Това обаче е голяма заблуда.  Докато недостигът на някакви витамини, минерали или други хранителни вещества може да се компенсира чрез храната, то прекаляването може да бъде доста неприятно.
Излишните количества на по-безобидните хранителни добавки ще се изхвърлят от организма, а по-силните продукти могат да предизвикат неразположения  и дискомфорт,  като например  гадене,  световъртеж  и  други  подобни,  каквито са случаите с някои видове протеини когато се прекали с тях. Много е важно да се знае, че най-полезното за здравето количество е онова, което производителите са описали на опаковката, или което ви е препоръчал вашия личен лекар. Количествата посочени на етикетите не са написани случайно, а са установени с точност на базата на научни изследвания. Разнообразието от хранителни добавки е наистина огромно, но най- разпространени и значими са витамините и аминокиселините.Те са включени в предлаганите уелнес програми за оздравяване и  релаксиране,   разработени   от  дружеството  “Орфей  Клуб   Уелнес“   АД   към

„Корпорация за  технологии и иновации“ АД  - Пловдив. Дружеството реализира маркетинг на уелнес продукти и услуги и тяхната продажба с помощта на дистрибуционен мултиканал при приоритетното развитие на електронната търговия.
Днес е задължително да се приемат достатъчно витамини, защото това е основата на здравия организъм. За целта трябва да се консумират здравословни хранителни продукти, които се предполага, че имат необходимото витаминозно съдържание. За съжаление това не винаги е така. Ще посочим кои витамини са особено важни. Витамин  С е с първостепенно значение за здравето. За съжаление, много често се оказва, че в ежедневието не се приемат достатъчно пресни плодове и зеленчуци и това налага да се мисли за неговия прием от друг източник, например под формата на хранителна добавка. Витамин D също е много важен, но на него трябва да се обърне   внимание   предимно   през   зимните   месеци.   Обикновено   тялото  си синтезира само витамин D, но за това му е нужна слънчева светлина, която няма от къде да получим през мрачните зимни месеци. Особено важни за здравето са и витамини от група В.Необходимо е да се приемат чрез храната в достатъчни количества незаменимите аминокиселини аргинин, треонин, триптофан, фенилаланин, метионин, лизин, левцин, валин и изолевцин.  В  случай, че се спортува активно и не могат да  се доставят с храната, тези аминокиселини  трябва да  се приемат  като хранителна добавка към редовното хранене. Може да се проведе консултация с личния лекар за допълнителни препоръки.
Трябва да  се обърне  сериозно  внимание  и на  незаменимите  мастни киселини Омега 3, 6 и разбира се 9. Всички необходими мастни киселини и аминокиселини се съдържат  в яйцата. Затова при липса на  противопоказания  те трябва  да  се консумират редовно,  като най-добре  е да се избират яйца от свободно гледани кокошки.
Важни  са  знанията  за  хранителните добавки,  защото  те  са  ключ към  доброто здраве. Необходимо е да се вземе предварително мнението на специалистите и да не се пренебрегва разрешената  доза, защото всичко е полезно тогава, когато се прави с мярка.
Видно  е,  че  съвременният  живот  е  обхванат  от  процеса  на  медикализация  - усилена употреба на разнообразни  медикаменти.  Наред с положителните страни на този процес, които вече изложихме, са налице и отрицателни въздействия върху обществото. Особено  опасно  се  оказа  “партньорството“ между  специалисти от фармацевтичните компании и университетите.Като с магическа пръчка се появиха множество синдроми, никому неизвестни по-рано, които се популяризират и дефиницията   им   се   разширява,   за   да   обхване   огромни   нови   области   от ежедневието, засягащи милиони хора. Налице е липсата на мерки срещу непроверени  лекарства,  които трябва  да  се  блокират,  както и  продажбата  на неефективни, дори потенциално вредни лекарства.Това доведе  съответно до огромни печалби за фармацевтичните компании, а те осигуриха по-добро финансиране на университетите.
Трябва да отбележим, че уелнес индустрията е слабо засегната от тези проблеми.Уелнесът  представлява  цялостна  философия  и  правила  за  един  по- добър живот. Той е онзи начин на живот, който спомага за доброто състояние на човешкия дух и тяло и не  трябва да  се  комерсиализира.  Предлаганите  уелнес програми на дружеството “Орфей Клуб Уелнес“ АД са предварително консултирани със специалисти, след това са проверени в практиката и се реализират в сравнително дълъг период - около 15 години.
Медикализацията на обществото е налице, но уелнес индустрията идва на помощ със своите научно обосновани и добре проучени програми за здравословен живот. Отбелязаните по - горе факти, цитати и научни обяснения са важен аргумент за обосноваване на съчетаването на „Смартфон пътешествията“ с Уелнеса.
Смартфон пътешествията се осъществяват с платформите:  -     TripXV  - за младежки пътешествия, подготвяни и организирани он лайн със смартфон.
-     ClubXChain – с блокчейн технология и за пътешествия на средната класа от света до Европа с един полет.
Смартфон пътешествията имат голяма аудитория от платежоспособни младежи  и хора насредна възраст. За тази аудитория има достатъчно статистика и проучвания, че са потърпевши на стрес, негативни емоции от „модерния“ живот и предприемат пътешествия, за да преодолеят депресивните състояния.
Авторският колектив на Платформите, счита, че е необходимо уелнеса на смартфон
– пътешествието да се съчетае с медикализация на пътешественика чрез „Биозона“
и предполаганите хранителни добавки и продукти без рецепти.
Нашите специалисти имат опит в продажбите  и научната подкрепа  на лаборатории,  научни  институти и  УХТ   –  Пловдив.  Техните  предложения  са  с медицински сертификати и са следните основни категории:
Пробиотици  – поддържат здравословния  киселинно-основен баланс, необходим
за нормалното функциониране на храносмилателните ензими, предотвратяват разтежа  на болестотворни бактерии и влияят върху перисталтиката и имунната система.
Пребиотици   –  пребиотичния  комплекс  подпомага   и  засилва   действието  на
пробиотиците.  Пребиотиците  осигуряват  среда  –  подходящо  pH и  хранителни вещества,   благоприятна   за   по-добро   развитие   на   полезните   пробиотични бактерии.
Мултивитамини – специално създадена  формула, за да се абсорбира директно в
кръвта, заобикаляйки храносмилателната система, осигурявайки по-бърза абсорбация на хранителни вещества сравнено с таблетките и капсулите.
Природни успокояващи хранителни добавки – магнезиевият дефицит – изолиран или комбиниран, може да доведе до нервност, разстройство на съня, сърцебиене, мускулни крампи и др. Прилагането на магнезий може да помогне за лечението на подобни симптоми.
Природни ензими  – приемът  на  ензими  подпомага нормалното  разграждане и усвояване на хранителните вещества, като например: Линекс Форте, Пробиен, MultiVit, Магне B6, Ензи-Мил и др.
 
Пловдив, август, 2018                                                              
Авторски колектив:
П. Нейчев, Р. Бонева, Р. Чорбова
 
www. bingimages.com
  
 

Публикация от 13 ноември 2018