Световен ден на франкофонията (Journee Internationale de la francophonie) - празникът на всички, говорещи на френски, както и на всички, които учат и обичат френски език.
 
Това е празник на френския език и на френската култура.
Денят се отбелязва в 70 държави по света с над 890 млн. души население, над 200 милиона от които говорят френски. 56 от тези държави са членки на Международната организация на франкофонията, 14 са страни-наблюдателки.
България се присъединява като пълноправен член към Франкофонската общност през 1993 г.[/userfiles/files/philipopolis%2811%29.png]
 

Публикация от 20 март 2018
Автор Лилия Димчевска