ПАВЛИНА ДЕЛЕВА - Изп. директор на ИЖЕЛ
Павлина Делева е родена на 30.11.1994 г. Завършва Езикова гимназия “Иван Вазов” в гр. Пловдив с профил “Италиански език”. В Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив получава бакалавърска и магистърска степен по специалност “Туризъм”. Известно време работи в туристическа агенция като организатор и екскурзовод.
В момента работи в “Орфей Клуб Уелнес” АД - гр. Пловдив, където е част от маркетинговия екип на компанията, администрира две туристически платформи от ново поколение - TripXV и ClubXchain, мениджър е на онлайн магазин Biozona-bg и е зам.- гл.редактор на ел.медия Клуб Орфей.
Успоредно с това продължава образованието си в Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии в гр. Пловдив по специалност “Компютърни мрежи”.

 [/userfiles/files/WELI%20%282%29.png]
Pavlina Deleva was born on November 30, 1994. She graduated from the Ivan Vazov Language School in Plovdiv with an Italian language profile. At the University of Food Technology – Plovdiv she holds a bachelor’s and master’s degree in Tourism. For some time she worked in a travel agency as an organizer and tour guide.
Currently, she works at Orpheus Club Wellness PLC - Plovdiv, where she is part of the company's marketing team, administers two new generation travel platforms - TripXV and ClubXchain,Manager of the online store Biozona-bg and Deputy Editor-in-Chief.
At the same time she continued her education at the European Innovative Technologies College in Plovdiv, majoring in Computer Networks.

Публикация от 03 април 2021