Крепостта Мезек се намира на възвишението Калето в околностите на село Мезек, на 6 км югозападно от Свиленград и само на 1 км от гръцката граница. Охранявала е територията между реките Арда и Марица. Крепостта предлага гледка към селото и околностите, а при ясно време и към Бяло море. 
До началото на ХХ век крепостта при село Мезек е била една от най- добре запазените гранични средновековни крепости в Родопите. Около 1900 година в Свиленград започва строеж на турски казарми. Строителите разрушават Крепостта, за да използват тухлите ѝ за строежа. 

[/userfiles/files/mezek%201.png]

Името на село Мезек се споменава за първи път в османските регистри през 1582 година. След Освобождението на България през 1878 година, по силата на Берлинския договор то остава в пределите на Турция. През 1913 година Букурещкият договор връща Мезек на България.

Според някои историци, крепостта се е казвала Версиникия. Според други, това е крепостта Неутзикон, която се споменава в някои писмени източници на Константин Иречек и се е намирала на границата между Пловдивската и Одринската средновековни области. Също така селището се споменава и от Никита Хониат за събития от 1193 година.

Първите археологически проучвания на крепостта Мезек започват през 1930 година от арх. д-р Александър Рашенов. Той документира укрепителната ѝ система и прави вътрешни проучвания.В периода от 1963 до 1983 година на няколко пъти са започвани проучвания на Крепостта. При разкопките не са открити средновековни материали отпреди ХI век. Откритите там керамика и материали сочат, че построяването датира между XI и XII век, което най-вероятно е било при управлението на Алексий I Комнин. Открити са няколко зърнохранилища с овъглени зърна жито, много железни върхове на стрели, конски подкови и шпори. Каменни мелници и метални инструменти също са сред откритията на археолозите. Всичко това свидетелства за интензивен живот в Крепостта. 

[/userfiles/files/Mezek.png]

Мезешката крепост заема площ от 7 декара с форма на неправилен четириъгълник. Стените са дебели, изградени са от ломени камъни, които са споени с бял хоросан и с три тухлени пояса от външната страна. Отбраната на кулата е подсилена с девет кули със заоблена форма, които са с височина над 10 метра. Пет от кулите са разположени на южната стена, за по-добра защита при нахлуване от юг. Две от кулите се намират на западната стена и по една на северната и на източната.

[/userfiles/files/mezek2.png]

Крепостта е обявена за Народна старина и архитектурно-строителен паметник от Античността и Средновековието. През 2007 година е изграден информационен туристически център, където всеки турист може да получи подробна информация. Също така, ако желае, може да облече бойни доспехи и да се снима.

Туристическа пътека от село Мезек води до връх Шейновец, където всеки любител на историята и природата може да види мястото, където през 1912 година е започнала Балканската война.

Работно време на Информационния център:

Всеки ден от 10:00 – 17:00 часа - Вход свободен

Цена за беседа на български език – 6 лева.

Източник: http://bulgariatravel.org

Снимки: www.haskovo.com

 

Публикация от 02 декември 2014