В днешните нестабилни времена единственото, което ни дава упора, е увереността ни в самите нас и доверието в живота.
Здравословната увереност, подплатеното самочувствие и добрата самооценка са основният стълб на хармоничния живот.
Ето и петте въпроса, на които ще дадем отговор на тази наша среща.
Вие също ще имате възможността да зададете своя въпрос и да получите отговор.
[

Публикация от 25 ноември 2020