„Този, който не носи Коледа в сърцето си,
няма да я намери под коледното дърво.“

Публикация от 06 декември 2016