"Човек не бива да позволява на часовника и календара да му пречат да види, че всеки миг от живота е чудо – и тайнство"

Публикация от 08 февруари 2017