На 15. януари 2016 г. в ПУ „П. Хилендарски” за втори път бе отбелязан денят на китайската култура. Този празник съвпадна с откриването на Класна стая „Конфуций” в новата сграда на ПУ. Инициативата е подпомогната от Институт „Конфуций” гр. София, чийто директор, проф. Гъ, произнесе приветствена реч на откриването.

[/userfiles/files/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%281%29.jpg]

Новооткритият кабинет разполага с мултимедия и литература, която студентите-китаисти могат да ползват по време на обученето си. Освен това идеята е след време там да се организират курсове по китайски език в сътрудничество с Институт „Конфуций”.

[/userfiles/files/%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%281%29.jpg]

Програмата на честването на Деня на китайската култура включваше приветствие от Ректора на ПУ Запрян Козлуджов, народни танци на ФА „Дилянка”, демонстрация на китайски бойни изкуства от шъфу Станислав Багалев и учениците му, изпълнения на китайски песни от студенти в ПУ и ученици от Френската гимназия, които изучават китайски език. Имаше демонстрация на чаена церемония, както и в двора пускане на фенери с желания.
 
Празникът завърши с коктейл пред аула 1.По статията работи: Елена Нейчева
 
 
 

Публикация от 21 януари 2016