На кръгла маса в Пловдив Тех Парк обсъдиха актуализиране на Закона за кооперациите

На 23 юни 2020 г. от 10 часа в ИВЕНТ ЦЕНТЪР „Махатма Ганди” на ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК, се проведе физическа и онлайн кръгла маса за разискване на остарялата законова уредба за кооперативните структури в България. Събитието се организирана от Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“.
                След като дни по-рано на същото място беше представена иновативната Уеб платформа за осъществяване на граждански мониторинг www.gu.baccom.eu, фондация МИИК организира и Кръгла маса за разширена дискусия по темата. Обсъдени бяха с широкото участие на обществеността изготвените и публикувани в платформата препоръки, свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България, които са основна част от дейностите на фондацията по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. Този документ беше изготвен от експертите на асоциация БАККОМ по спечеления от тях проект „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България”  на база резултатите, представени в докладите и теоретични постановки, както и при извършените проучвания, анализи, анкети и срещи със заинтересовани физически лица и организации.
                В работата на кръглата маса участваха всички заинтересовани страни:  ползватели на закона за кооперациите, представители на национални кооперативни съюзи, министерства и граждански сдружения. Въпреки епидемичната обстановка, организаторите се бяха подготвили и залата отговаряше на изискванията на здравните разпоредби.
                Разглеждането и дискусиите по изготвените препоръки  бяха разделени на две части с по две групи, като по този начин се даде възможност подробно да се изслушат анализите и препоръките от докладите. Участниците, включили се в дискусиите, с примери подкрепиха направените предложения и изказаха одобрението си чрез гражданско включване на ползвателите и младите хора да се активира обществото за подкрепа за промяна на закона за кооперациите.
                След разглеждане на препоръките кръглата маса беше закрита с надеждата, че проектът, подкрепен от програма ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ  е първа стъпка към активиране на гражданското общество, ползващо кооперативния закон и добро начало към подобряване на правната рамка. 

Публикация от 25 юни 2020
Автор Виделина Гандева