=12ptНа специална пресконференция днес в Дома на културата „Борис Христов“, заместник -кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов представи пред медиите и културните оператори някои от акцентите и приоритетите, залегнали в бюджета за култура през настоящата 2020 година. В пресконференцията участваха също Нина Димовска – началник-отдел „Култура, археология и културно наследство“, Йорданка Николова – главен счетоводител на отдела и Гергана Костадинова – заместник-директор на ОИ „Старинен Пловдив“.=12pt„Бюджетът за култура е съвкупност от много елементи, които включват както създаване на културно съдържание, така и средства за изграждане и поддържане на културна инфраструктура, археология, дейности за съхраняване на културно-историческото наследство, за подпомагане дейността на пловдивските културни институти и много други“, каза заместник-кметът Пламен Панов. Първият инструмент, който той представи пред препълнената зала, насочен към създаване на културно съдържание, е Културния календар на общината за 2020 г. Той възлиза на 1 990 800 лв. – с 200 000 лв. повече от 2019 г., като средствата са разпределени по няколко направления.=12ptЧаст от тях са за събитията, които по традиция Община Пловдив организира, сред които: Международния фолклорен фестивал, Награди Пловдив, Награда Хр.Г.Данов, Национални есенни изложби, Есенен салон на изкуствата, Празници на Стария град, Национален поетичен конкурс „Добромир Тонев”, Новогодишни празници, Великденски празници, национални и местни празници, чествания и годишнини. Средства са предвидени и за съвместни инициативи с Министерство на културата, държавни  и международни културни институти, дипломатически мисии,  български общности в чужбина и други.=12ptДруга част са средства за финансиране на проекти на конкурсен принцип по „Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Пловдив“. Сред големите фестивали и събития, които са разпознаваеми за публиката са Литературен фестивал „Пловдив чете“, Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща”, Международен фестивал за театър и съвременен танц „Черната кутия“ , Международен фестивал на камерната музика, Капана Фест“ Сезон 2020, Фасада Видео Фестивал, Седмица на съвременното  изкуство „Златен ритон“ и др.=12ptТази година се присъединяват и ще бъдат финансирани и някои от знаковите събития от Европейска столица на културата. Това са „Пловдив Джаз Фест“, „Духовни маршрути в Пловдив“, Историческия фестивал и други.=12pt36 са общо големите фестивали и събития, които Общината финансира по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“. В Календара присъстват и доста нови прояви. Вече е отворена и процедурата по Компонент 2 "Мобилност" и Компонент 3 "Гражданска активност", за които има осигурено финансиране в размер на общо 120 000 лева.=12ptДруг важен акцент в бюджета са средствата, заделени за археология, инфраструктура, съхраняване на културното наследство и дигитализация, разказа заместник-кметът Пламен Панов. За съхраняването на културното наследство и археологически разкопки са отделени 250 000 лв. В това число попада и Малтепе, което е извън Пловдив, но има потенциала да се разгърне като един от знаковите обекти за културно-исторически туризъм. Други 200 000 лв. са заложени в бюджета за изготвяне на технически проект за форум Юг-Изток, още 300 000 лв. – за северната част в зоната на Одеона, където се предвижда консервация, реставрация, възстановяване на сцената и художествено осветление. Така целият археологически комплекс в зоната на пл. „Централен“ ще бъде експониран и достъпен за пловдивчани и гостите на града.=12ptДруг важен акцент е подобряването на техническата база на музеите и галериите. Предвиден е ремонт на фасадата на зала „Лотос“ с 60 000 лв., нов лазерен прожектор за ЗД планетариума в Природонаучния музей, както и средства за нови 3=12ptD=12pt очила. В музея ще има и нов аквариум. Предвидени са средства и за останалите културни институти – музеи и ГХГ, както и за Народна библиотека „Иван Вазов“, които ще имат възможността да модернизират базата си.=12ptДве работни групи вече са сформирани, за да подготвят проекти за кандидатстване по Норвежката програма. Едната група от експерти от музеите, библиотеката, ГХГ и „Старинен Пловдив“ подготвя проект на стойност 400 000 евро. Сумата ще бъде насочена към развиването на иновации в културното наследство – виртуални разходки, 3=12ptD=12pt, мапинг и цифрови технологии.  =12ptВтората група ще продължи работата по разширяване и надграждане на процеса на дигитализацията на културното наследство и ще кандидатства за 350 000 евро. Със средствата ще бъде закупен, например, нов скенер за външна дигитализация на сградите в Стария град.  =12pt1 000 000 лв. са отделени за завършването на Градската художествена галерия на ул. „Съборна“, през бюджета за култура Общината ще изпълни и ангажиментите си към завършването на Голямата базилика, която трябва да отвори врати през ранна пролет, разказа заместник-кметът.=12ptПредвидени са средства и за изготвянето на инвестиционен проект и авторски надзор на основен ремонт, реконструкция и реставрация на основна сграда и пристройка на „Къща Недкович“ в „Старинен Пловдив, а после ще бъде търсено финансиране за реставрация и консервация на паметника на културата.=12ptПламен Панов допълни, че се водят разговори и за превръщането на къща „Ламартин“ в Резидентен културен център. Кметът на Пловдив Здравко Димитров проведе среща по темата с Министър Боил Банов и представители на Посолство на Франция. В бюджета е заложена сума за проектиране за основен ремонт, консервация, реставрация и адаптация на къща "Ламартин" на ул. "Княз Церетелев".=12ptДруги 150 000 лв. са заложени за изготвянето на технически проект на кино „Космос“, който ще стъпи върху разработката на победителите от проведения през миналата година конкурс.=12ptПламен Панов допълни, че се работи активно с читалищата, които да се превърнат в изнесени класни стаи. За целта ще се търси финансиране през Министерство на културата, което вече обяви, че след музеи, галерии и театри, и библиотеките и читалищата ще могат да се ползват от учениците за изнесени учебни часове.=12ptВ тазгодишния бюджет има предвидени средства за обучението на културни оператори. Това се прави за първи път. Преговаря се и ще бъдат поканени експерти с опит по европейско финансиране, които да обучат местните културни оператори как да пишат по-добри проекти. =12ptОтново за първи път в България, на местно ниво, в Пловдив ще се работи за създаване на финансов фонд за частично подпомагане на пловдивски културни оператори, кандидатстващи по най-големия финансов механизъм за култура на ЕС „Творческа Европа“. Собственото съ-финансиране по тази програма е голямо като суми и това изключително затруднява кандидатстването на местните културни оператори. Тези средства ще се използват като собствен финансов принос на операторите, обясни заместник-кметът Пламен Панов. За целта ще бъдат изготвени ясни правила как това ще се случва, със съответните разписани критерии, методика и създаване на експертна комисия.=12pt3 млн. лв. от наградата „Мелина Меркури“, спечелена от фондация „Пловдив 2019“, също ще отидат за културно съдържание, обяви Пламен Панов. Фондация „Пловдив 2019“ ще освободи СКЛАД в Тютюневия град съвсем скоро, съобщи заместник-кметът в отговор на питане от залата. Решението е продиктувано от факта, че екипът ще бъде намален и няма да има толкова много събития, които сградата приютяваше по време на инициативата Европейска столица на културата. Екипът ще се завърне в сградата до Джумаята, където бе позициониран преди да наеме СКЛАД.=12pt„Аз съм на мнение, че фондацията трябва да продължи да работи. Тя има натрупан капацитет и създадени международни партньорства и контакти, които трябва да бъдат използвани в полза на града“, каза заместник-кметът Пламен Панов. Освен приключването на проектите от ЕСК, новите задължения на екипа, биха могли да са свързани с работа по подпомагането и организацията на по-широкомащабни събития.

Публикация от 23 януари 2020
Автор Павлина Делева