"Още от древността йога принадлежи на човечеството. Това е най-ценното съкровище, притежавано от хората. Човешката личност се състои от три основни компонента: тяло, ум и душа. Да владеем тялото си, да контролираме ума си, да бъдем посветени в големите загадки на душата и да достигнем до равновесие на тези три нива на съществуването - физическо, умствено и духовно” - това е йога.
Йога е пътят, който води човека към опознаване на себе си. Тя му помага също да направи тялото си здраво и силно и да го освободи от всякакви токсини и ненужни вещества, които смущават функционирането му. Тя го изправя пред бъркотията в ума и пред грешките и комплексите в неговата личност. Помага му да се освободи от ограничения си начин на мислене, от мненията и идеите, с които обществото и заобикалящата го среда са напълнили мозъка му. Тя го води обратно към неговия собствен център и му помага да открие себе си, да разбере кой е той в действителност и какво всъщност иска от живота.
Йога е като огромен океан с един цял свят на дъното. Тя има много различни аспекти, които помагат според нуждите и целите на този, който я практикува. Буквално думата "йога" означава "съединение" - съединението на чистото съзнание и на индивидуалното съзнание в човека. Но за да достигне до това висше състояние на съществуване, човек трябва да започне от първото стъпало на стълбата."
История на йога
Тази йога, която познаваме днес, се е развила като част от тантрическата цивилизация, съществувала в Индия и във всички останали части на света преди повече от десет хиляди години. При археологически разкопки, направени в долината на р. Инд в областта на Харапа и Мохенджо Даро, намиращи се на територията на сегашен Пакистан, са намерени много статуи, изобразяващи как бог Шива и Парвати изпълняват различни асани и практикуват медитация. Тези места някога са били обитавани от хора, живели в предведическата епоха, преди разцвета на арийската цивилизация на индийския субконтинент. Според митологията Шива е основателят на йога, а Парвати - първата му ученичка.
В традицията бог Шива се разглежда като символ или превъплъщение на най-висшето съзнание. Парвати представлява най-висшето знание, воля и действие и е отговорна за цялото творение. Тази сила, тази енергия е позната също и като кундалини шакти, космическата сила, която почива неизползвана у всички същества. Парвати се разглежда като майка на цялата вселена. Отделната душа се превъплъщава в света на имена и форми и се обвързва с него, а също така бива освободена от ограниченията на света и съединена с най-висшето съзнание посредством нейната милост. От любов и състрадание към децата си тя предала под формата на тантра своите тайни познания за освобождението. Техниките на йога имат тантра за свой източник и те не могат да бъдат разделени, както и съзнанието, Шива, не може да бъде отделено от енергията, Шакти.
Тантра е комбинация от две думи - таноти и траяти, които означават съответно "разширение" и "освобождение". Следователно това е науката за разширение на съзнанието и освобождаване на енергията. Тантра е начин за освобождаване от робството на света, докато все още живеем в него. Първата стъпка в тантра е да се разберат ограниченията и възможностите на тялото и ума. След това тя дава техники за разширение на съзнанието и освобождаване на енергията, чрез които се преминава отвъд ограниченията на индивида и се достига до една по-висша реалност.
Йога възниква в началото на човешката цивилизация, когато човек осъзнал за пръв път своя духовен потенциал и започнал да разработва техники за развитието му. Древните мъдреци от целия свят постепенно развили йогийската наука. Същността на науката йога често е била забулена или обяснена чрез различни символи, аналогии и езици. Според някои традиции йога е божествен дар, разкрит на древните мъдреци, така че човечеството да придобие възможност да реализира божествената си природа. В древността йогийските техники били пазени в тайна и никога не били описвани в книги и предлагани открито. Те били предавани от учителя - гуру - на ученика устно. По този начин имало ясно разбиране на техния смисъл и значение. Посредством личния опит реализираните йоги и мъдреци са били способни да напътстват търсещите по правилния път, премахвайки неяснотите, недоразуменията и прекалено интелектуалните размишления.
Първите книги, споменаващи йога, били древните Тантри, които били писани в разцвета на цивилизацията в областта на долината на р. Инд. Макар и да не дават конкретни практики, чрез символи те загатват за йога. Стиховете на Ведите (свещените книги на индуизма) всъщност били чути от ришите, мъдреците, в състояния на дълбока йогийска медитация, или самадхи, и се разглеждат като получени чрез откровение. Йога започва да приема по-определена форма обаче едва в Упанишадите (философски съчинения). Събрани заедно, тези древни книги съставляват Веданта, кулминацията на Ведите, и се казва, че те съдържат същността на Ведите. Йога сутрите на мъдреца Патанджали, систематизирали за пръв път една определена, обща и цялостна система на йога. Често наричана "осморният път", тя се състояла от яма (въздържания), нияма (съблюдения), асана, пранаяма, пратяхара (отделяне на сетивата от външната среда), дхарана (съсредоточаване), дхяна (медитация) и самадхи (отъждествяване с чистото съзнание).
 Индийската традиция изисквала оригиналните текстове да бъдат написани на санскрит. В някои случаи написаното било забулено в символизъм, така че да може да бъде разбрано само от онези, които са готови за това. Един от най-изтъкнатите авторитети по хата йога, Свами Сватмарама, написал "Хата йога прадипика" ("Светлина върху йога") на санскрит, в която събрал всичко познато до момента по тази тема. Той намалил ударението върху яма и нияма в хата йога, като по този начин премахнал една голяма пречка, изпитвана от много начинаещи. В "Хата йога прадипика" Сватмарама започва с тялото и едва по-късно, когато умът е стабилизиран и уравновесен, се въвеждат самоконтролът и самодисциплината.
Практики:
Aсана (йогийска поза)
Асаните укрепват тялото, подобряват здравето и гъвкавостта, премахват енергийните блокажи и напрежението. Асаните, които се преподават в заниманията по йога, са класически пози, които се усложняват постепенно. При упражняването на асаните атмосферата не е състезателна, а акцентът се поставя върху осъзнаването. Със задълбочаването на опита, на ученика се преподават по-сложни и трудни практики.
Пранаяма (дихателна практика)
Работата върху дишането е вторият основен компонент в часовете по йога. Целта на пранаяма е да събуди, балансира и разшири праната (виталната енергия) в човешкия организъм. Пранаяма е полезна и за постигане на релаксация и намалавяне на умствените и емоционални смущения. Практикуването на пранаяма започва с осъзнаване на естественото дишане и се усъвършенства чрез дълбоко, спокойно дишане чрез разнообразни енергизиращи и стимулиращи практики.
Йога нидра
Това е несложна, направлявана медитация, която се упражнява в легнало положение, и често е любима практика на учениците по йога. Тя съдържа систематична релаксация на всички нива на човека – от физическото до психическото и зарежда с чувство на блаженство, при което тялото и умът спят, но осъзнаването остава активно – нещо като сънуване в будно състояние.
 Медитация
Медитацията разширява способността да осъзнаваме и създава спокойствие, ведрост и съсредоточаване, което в края на краищата води до по-дълбоко осъзнаване на вътрешната ни същност. Медитацията има големи възможности и като средство за подобряване на концентрацията, волята и устойчивостта към стреса. Тя ни позволява да се носим по вълните на живота, без те да ни безпокоят. Медитационните техники се преподават строго систематично и курсовете могат да включват осъзнаване на тялото, осъзнаване на дишането, наблюдение на мислите и мантра /звук/. Въпреки, че за някои от тях има специфични изисквания, единственото качество, което е необходимо е не т.нар “контрол върху ума”, а наличието на искрено желание да задълбочим вътрешното си опознаване. При подходящо ръководство, ученикът може да изучи медитационните практики и да им се наслаждава.
 Йога асани:
Йогите са открили, че определени положения на тялото съдействат за постигане на контрол над енергията и ума...
Въздействията на тези пози, наречени асани, са многобройни: поддържане на еластична мускулатура, гъвкави и стабилни стави, изчистване на токсините от организма, регулиране и контрол на хормоналните секреции, въздействие върху вътрешните органи, чрез което се подобрява тяхната функция. Асаните спомагат за правилно протичане на жизнената енергия - прана, през каналите, наречени надита. Сковаността на тялото се дължи на блокиране на праната и в последствие на натрупване на токсини. Когато праната възобнови своя нормален ход, токсините се премахват. Една от главните цели на йога е пробуждането на кундалини шакти - еволюционната енергия в човека.Практикуването на асани стимулира чакрите (психичните центрове), разпределяйки генерираната енергия кундалини из цялото тяло. Умът и тялото не същестуват самостоятелно. Грубата форма на ума е тялото, а фината форма на тялото е умът. Асаните ги интегрират и хармонизират. Тялото и умът носят в себе си напрежения, наречени “възли”. На всеки умствен възел съответства и физически. Целта на асаните е да премахнат тези възли. Асаните облекчават умствените напрежения, като им въздействат соматопсихически, от тялото към ума.
Добре подбраният комплекс от асани, комбиниран с пранаяма (дихателни техники), шаткарми (очистителни практики), медитация и релаксация може много да помогне за елиминиране на тези възли, въздействайки на ментално и физическо ниво. Резултатът е освобождаване на скритата енергия - тялото се изпълва с жизненост и сила, умът се прояснява и уравновесява.
Релаксиращи асани
Асаните се разделят на няколко групи: навеждащи напред и назад, усукващи, обърнати и т.н. Една от най-важните е групата на асаните за релаксация. В нашия напрегнат и изпълнен със стрес живот те могат да помогнат изключително много. Тези пози се изпълняват винаги когато сме изморени, а също преди и след всекидневния комплекс от асани. Те изглеждат много лесни, но правилното им изпълнение е доста трудно, тъй като всички мускули и цялото тяло трябва да се освободят от напрежението.
Предлагаме на вашето внимание две асани, които релаксират тялото и ума:
Шавасана
(Мъртва поза) авасана
Легнете по гръб с ръце на около 15 см встрани от тялото, с длани обърнати нагоре. Отпуснете стъпалата леко и удобно настрани и затворете очи. Отпуснете цялото тяло и прекратете всички движения. Мислено обходете всички части на тялото и съзнателно ги релаксирайте. Осъзнайте естественото дишане и му позволете да стане ритмично и релаксирано. Започнете да броите вдишванията обратно от 27 до нула. Повтаряйте наум: “Вдишвам 27, издишвам 27; вдишвам 26, издишвам 26” и т.н. Ако умът се отклони и забравите следващото число, започнете пак от 27. Щом задържите ума върху дишането за няколко минути, тялото ще се отпусне. Тази асана релаксира цялата психо-физиологична система и засилва способността за осъзнаване. Тя трябва да се прави преди и след изпълнението на асани, особено след динамичните упражнения.
Шашанкасана (Поза луна или заек)
Шашанкасана
Застанете на колене. Допрете палците на краката и раздалечете петите. Седнете върху стъпалата, като петите допират бутовете отстрани. Поставете дланите върху бедрата. Затворете очи и се отпуснете. Дръжте гръбнака и главата изправени. Вдишвайки, повдигнете ръцете над главата и задръжте раменете широко отворени. Издишвайки, наведете торса напред от ханша, поддържайки ръцете и главата изправени и в една линия с тялото. Ръцете и челото трябва да допрат пода едновременно. Сгънете ръцете леко, така че да останат напълно отпуснати, и поставете лактите да почиват на пода. Задръжте без въздух в крайно положение до 5 секунди. След това едновременно вдишайте и бавно повдигнете ръцете и торса до вертикално положение. Дръжте ръцете и главата в една линия с торса. Издишайте, докато спускате ръцете до коленете. Изпълнете 3 до 5 цикъла.
Начинаещите трябва бавно да увеличават времето, през което остават в крайно положение, докато са способни да задържат удобно за най-малко 3 минути, дишайки нормално. Тези, които желаят да успокоят гнева и обтегнатите нерви, трябва да продължат още повече времето - до 10 минути.
Съзнавайте дишането, синхронизирано с физическите движения. В крайното положение насочете вниманието си към натиска, който бедрата упражняват върху корема.
Позата не трябва да се изпълнява от хора с много високо кръвно налягане, дискова херния или от хора, които страдат от световъртеж.
Позата също регулира функцията на надбъбречните жлези. Тя помага да се премахнат увреждания в половите органи. Редовната практика премахва констипацията. Задържането в крайно положение спомага за преодоляване на гнева и въздейства много успокояващо на мозъка.

Публикация от 01 август 2014