Филипополис тур става официален партньор на Шметерлинг


Престижното немско туристическо дружество и туроператор, което бележи все по-голям растеж през последните години, разширява и мрежата си в България. Като White Label партньор на немската фирма, Филипополис тур получава достъп до продуктите, услугите и марките на Шметерлинг. Немското туристическо дружество представлява над 400 престижни туроператора, а мрежата Екстранет дава възможност за резервации на много изгодни цени в над 200 000 хотела по света. В него членуват повече от 4000 туристически агенции в 28 европейски държави. Като български туроператор, насочен към технологизиране на резрвационните услуги и акцентиране върху продажбата на пловдивски и регинални културни и уелнес продукти, Филипополис тур ще бъде представен чрез всички канали за информация на Шметерлинг. Партньорството между двете фирми цели повишаване на двустранната конкурентноспособност . 


Източник:Орфей Клуб Уелнес 

Публикация от 01 февруари 2019
Автор Виделина Гандева