• Поемайте толкова отговорности, с колкото можете да се справите без усилие.
 • Намерете начини и средства за изразяване на вътрешните си конфликти.
 • Подредете своите приоритети. Най-напред сте човешко същество, после сте корпоративен ръководител, родител и всичко друго.
 • Никога не подценявайте останалите.
 • Занимавайте се поне един час дневно с непродуктивни дейности като градинарство, игра с децата, поезия или грънчарство.
 • Ако сте раздразнени от някого, повдигнете въпроса на следващия ден. Така ще можете да обсъдите проблема приятелски и да не изливате гнева си.  
 • Разберете, че разрушавате собствения си мир, като позволявате да се ядосвате за чуждите грешки.
 • Никога не бъдете зависими от други за собственото си щастие – вие трябва да бъдете източникът на вашето щастие.
 • Почитайте непознатото. Не се опитвайте да научавате непознатото.
 • Изживявайте всеки миг. Не позволявайте на мига да живее вместо вас.
 • Не преследвайте желанието. Задоволявайте потребностите си, ако искате да сте щастливи.
 • Научете изкуството да прощавате. Тези, които умеят да прощават, винаги са по-щастливи, защото не носят стреса.
 • Научете се да живеете от един момент до друг.
 • Не живейте в миналото или в бъдещето. Това е болезнено.
 • Съблюдавайте известна дисциплина в живота. Избягвайте прекаленото отдаване на удоволствия.
 • Разберете, че не живеете само защото сте живи. Вие сте дошли с определена цел и трябва да се стремите да я постигнете.
 • Опознайте основната цел на живота.
 • Не се страхувайте, че ще бъдете наранени, ако не сте наранявали хората. Избягвайте да причинявате вреда на другите.
 • Търсете свобода в живота – на всички нива.
 • Отделете известно време за молитви.
 • Приемайте промяната, в противен случай всичко, което е постоянно, започва да се разваля.
 • Развивайте се през всеки етап от живота, защото животът е развитие.
 • Поддържайте добри приятелства. Говорете глупости от време на време - с приятели.
 • Никога не подценявайте значението на някои дейности за поддържане на добра физическa форма.
 • Заминавайте от време на време на дълга ваканция някъде сред природата.

                                                                                                   
 Из „Йога за овладяване на стреса”


 
    

Публикация от 29 октомври 2014